OVER MIJ

 

In mijn praktijk behandel ik volwassen cliënten (boven de 17). Daarnaast geef ik leertherapie en supervisie, beide erkend door de NVRG.

In 1990 studeerde ik af als psycholoog, en in de jaren daarna werkte ik in de psychiatrie en specialiseerde ik mij tot psychotherapeut.

Ik ben geschoold in de cliëntgerichte psychotherapie en in de systeemtherapie.

Tevens ben ik gecertificeerd EFT (emotionally focused therapy) therapeut en supervisor.

Ik richt me in mijn werk zowel op processen in mensen, als op interacties tussen mensen, en ik werk zowel met individuele cliënten, als met echtparen, gezinnen en groepen.

Daarbij hanteer ik bovengenoemde referentiekaders, maar integreer zo nodig ook elementen uit andere therapie-richtingen.

Met echtparen werk ik voornamelijk volgens de EFT methode.

 

KWALIFICATIES

 

 

Klinisch psycholoog/GZ psycholoog

BIG nr: 69049604225

Psychotherapeut

BIG nr: 89049604216

AGB codes:

94-056982 (praktijk)

94-003157 (zorgverlener)

Lid NIP

Lid Nederlandse Vereniging voor Relatie- en

Gezinstherapie (NVRG)

Gecertificeerd EFT therapeut

Leertherapeut en opleider NVRG

Supervisor leersupervisor NVRG/NVP/ICEEFT

 

 

SAMENWERKING

 

Om de kwaliteit van mijn werk op peil te houden heb ik regelmatig overleg en intervisie met collega (psycho)therapeuten. Voor mediacatie en psychiatrische consulten kan ik een beroep doen op Kersti Reineke, psychiater te Amsterdam.

Ineke Stijvers (diëtiste www.gerichtopgewicht.com) is beschikbaar voor advies over voedingsmanagement.