AANMELDING

 

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u mailen naar:

info@degraafpsychotherapie.nl

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Ik zal alleen na overleg met u de huisarts of eventuele mede behandelaren op de hoogte brengen van de behandeling.

 

WACHTTIJD

 

 

In verband met grote drukte kan ik op dit moment helaas geen nieuwe cliënten of stellen in behandeling nemen of op de wachtlijst zetten.

Voor leertherapie of supervisie; stuur een mail om te overleggen.

 

VERGOEDING

 

Voor psychotherapie is de zogeheten DBC-systematiek van kracht.

DBC staat voor diagnose behandelcombinatie.

De rekening voor de therapie wordt pas uitgeschreven aan het einde van een zogeheten diagnose behandelcombinatie (DBC); dat wil zeggen aan het eind van een (deel-) behandeling als deze korter dan een jaar duurt of na het verstrijken van een kalenderjaar. Afhankelijk van de hoeveelheid opgetelde behandel- en overhead minuten valt de DBC in een bepaalde prijscategorie.

Er is dus geen tarief per zitting, er mag slechts worden afgerekend na afronding van de diagnose-behandelcombinatie. Pas bij afronding wordt duidelijk hoeveel behandelminuten aan direct contact en overhead er zijn geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt.

Ik volg hierbij de maximum tarieven die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Ik heb geen contracten met verzekeraars, wat betekent dat u de rekening krijgt thuis gestuurd en zelf bij uw ziektekostenverzekering declareert.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal dan 60%, 80%, of zelfs 95% worden vergoed. Het resterende percentage dient u dus zelf te betalen.

Houd er rekening mee dat het zelf te betalen bedrag na een jaar aanzienlijk kan zijn. Vraag vooraf aan de verzekeraar of  en voor welk percentage deze de therapie bij mij wil vergoeden, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Een restitutiepolis geeft in de meeste gevallen de  beste vergoeding.

Voor informatie over de consequenties voor cliënten bij contractvrij werken, zie ook:

 www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu.

De facturering wordt voor mij verzorgd door DBC- registratie- en -factureringsbedrijf VCD.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u vooraf een verwijsbrief van de huisarts  te vragen.

 

VRAGENLIJSTEN

 

Als u verzekerde zorg bij mij afneemt, zult u gevraagd worden om op verschillende momenten in uw behandeling een tweetal vragenlijsten in te vullen. Dit is in het kader van de zogenaamde ROM, routine outcome monitoring, en cliënt tevredenheidsonderzoek.

Ik zou het fijn vinden als u hier aan mee wilt werken; het is een verplichting van de zorgverzekeraars.

 

 

ONVERZEKERDE ZORG

 

Psychotherapie voor relatieproblemen en aanpassingsstoornissen zoals bijvoorbeeld gestagneerde rouw, wordt sinds 2013 in de meeste gevallen niet meer vergoed. Hiervoor ontvangt u van mij een factuur. Voor onverzekerde zorg geldt een tarief van €90,- voor een gesprek van 45 minuten. PRT (partner relatietherapie) kost €150,- (€ 75,- per persoon) voor een gesprek van 75 minuten. De kosten voor de benodigde administratie, decursus en eventueel overleg met verwijzers, zijn bij dit bedrag inbegrepen.

Wanneer er bij een van beide partners sprake is van een psychiatrische diagnose (zoals depressie, angst, posttraumatische stress) kan de relatietherapie soms via de DBC (diagnose behandel combinatie) van de desbetreffende partner wel vergoed worden. Deze partner heeft dan een verwijsbrief van de huisarts nodig voor psychotherapie.

 

KOSTEN LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE

 

€ 100,- per sessie van 45 minuten.

€ 135,- per uur

 

AFZEGGEN AFSPRAKEN

 

Voor individuele afspraken die minder dan 48 uur van tevoren te worden afgezegd wordt

€ 60,- in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken € 90,-

 

KLACHTENREGELING

 

Wanneer u niet tevreden bent over de bejegening of de behandeling door mij, dan kunt u dat te allen tijden bespreekbaar maken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor meer informatie over klachten klik hier.

 

KWALITEITSSTATUUT

 

 

Voor mijn kwaliteitsstatuut klik hier.

 

PRIVACYBELEID

 

Voor mijn privacybeleid klik hier.